Η συμβολή και ο ρόλος του παιχνιδιού στη μάθηση
24/05/2023
Η συμβολή και ο ρόλος του παιχνιδιού στη μάθηση

Η διδασκαλία είναι μια ευρύτερη έννοια, η οποία περιλαμβάνει πολλές τεχνικές, που εφαρμόζονται τόσο από καθηγητές όσο και από μαθητές, μικρότερους και μεγαλύτερους. Με τον όρο διδασκαλία νοείται η μετάδοση γνώσεων από το δάσκαλο προς το μαθητή με σκοπό την αφομοίωση της γνώσης από τον μαθητή, δηλαδή με σκοπό τη μάθηση.

Υπάρχει η φυσική και η σχολική διδασκαλία.

 

Φυσική διδασκαλία

Η φυσική διδασκαλία επιτυγχάνεται κατά κύριο λόγο στο ευρύτερο κοινωνικό μας περιβάλλον, έξω από τα πλαίσια του σχολείου χωρίς τυπική προετοιμασία.
Η διαδικασία αυτή είναι βέβαια αμφίδρομη, καθώς το παιδί συναναστρέφεται με άλλα άτομα, ανταλλάζει απόψεις, εκφράζει τη γνώμη και την επιθυμία του σε σχέση με τους ανθρώπους γύρω του. Έτσι, μπορούμε να πούμε πως όλοι διδάσκουν και διδάσκονται, όλοι μαθαίνουν σε όλους και όλοι μαθαίνουν από όλους. Μπορούμε να πούμε πως είναι απαραίτητη για τη σχολική διδασκαλία ή είναι συμπληρωματική.

Σχολική διδασκαλία

Η σχολική διδασκαλία λαμβάνει χώρα σε θεσμικά κατοχυρωμένους φορείς, όπως είναι το σχολείο ή το πανεπιστήμιο. Το περιεχόμενο, φυσικά, καθορίζεται από αναλυτικό πρόγραμμα, το οποίο εμπεριέχει το σύνολο των ενεργειών, που τίθενται προς διδασκαλία και το γνωστκό περιεχόμενο. Τα παιδιά είναι χωρισμένα σε τμήματα ανά ηλικία και τους παρέχεται από κοινού εκπαίδευση χωρίς να λαμβάνονται υπόψιν ιδιαιτερότητες, κλίσεις, ταλέντα κ.λ.π.
Πολύ σημαντικός παράγοντας για τη διευκόλυνση της διαδικασίας της μάθησης είναι το παιχνίδι.

Ο ρόλος του παιχνιδιού στη μάθηση

Μπορούμε να πούμε ότι η συμβολή του παιχνιδιού στη μάθηση ίσως είναι πιο σημαντική, ακόμη και από τη συμβολή των βιβλίων.
Όπως έχει αναφέρει και ο σπουδαίος Einstein «Το παιχνίδι είναι ανώτερη μορφή μάθησης» και η έννοια της φράσεως αυτής θα λέγαμε ότι έχει διαχρονική ισχύ, καθώς από την προσχολική μέχρι και τη σχολική ηλικία, το παιχνίδι προάγει την εκπαιδευτική διαδικασία, όπως και τη μάθηση.
Ο Πλάτων, επίσης, έλεγε πως το παιχνίδι ενός μικρού παιδιού είναι η τέχνη που προορίζεται να ακολουθήσει. Έτσι, όχι μόνο συμβάλλει στη μάθηση, αλλά αναδεικνύει τις κλίσεις, τα ταλέντα και τις επιθυμίες ενός παιδιού.
Από τη μικρότερη μέχρι τη μεγαλύτερη ηλικία τα εκπαιδευτικά παιχνίδια τίθενται σε εφαρμογή και φυσικά μεταδίδουν γνώσεις στα παιδιά, διδάσκουν και δημιουργούν αισθήματα χαράς και ευτυχίας. Μέσα από αυτά, τα παιδιά εκφράζουν ιδέες, αποκτούν δεξιότητες, θέτουν νέους στόχους, έχουν κίνητρα και καλλιεργούν τη δημιουργικότητά τους.

Μέθοδοι διδασκαλίας μέσω παιχνιδιού

 

Η  Maria Montessori, ιταλίδα παιδαγωγός ανέπτυξε τη μοντεσσοριανή παιδαγωγική μέθοδο, που εφαρμόζεται έως και σήμερα σε πολλά σχολεία προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης.
Με κέντρο πάντα το παιδί μέσα από διάφορα εκπαιδευτικά παιχνίδια προσπάθησε να αναπτύξει και να οξύνει το πνεύμα των μικρών και μεγάλων μαθητών της.

Έως και τη σημερινή εποχή η παιδαγωγική της μέθοδος εξασφαλίζει μια ευχάριστη διδασκαλία τόσο για τους δασκάλους όσο και για τους μαθητές.
Σύμφωνα με αυτό και με όλα τα παραπάνω πρέπει εν τέλει να καταλάβουμε πως ένα παιδί πρέπει να είναι πρωτίστως ευτυχισμένο για να έχει όχι μόνο καλές επιδόσεις στο σχολείο,  αλλά κυρίως για να αγαπήσει τη μάθηση. Γιατί ο καλός δάσκαλος διδάσκει πάντα από καρδιάς. Και όταν ο δάσκαλος αγαπάει αυτό που κάνει, τότε θα το αγαπήσει και το παιδί.

Όπως πίστευε, άλλωστε, και ο Ερρίκος Πεσταλότσι «Το παιδί πρέπει να μαθαίνει με το κεφάλι, με τα χέρια και με την καρδιά.»

γράφει για εμάς-Σταυράκη Εύα, Φιλόλογος Δ.Π.Θ.

 

Αν θέλεις να ενημερώνεσαι και για άλλα παρόμοια και χρήσιμα θέματα, κάνε εγγραφή στο newsletter μας.

Οι επιλογές σου0
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι!