Θεωρία πολλαπλής νοημοσύνης, Όλα όσα θα πρέπει να ξέρεις
24/05/2023
Θεωρία πολλαπλής νοημοσύνης, Όλα όσα θα πρέπει να ξέρεις

Το δικό σου παιδί ποιο είδος νοημοσύνης έχει σε μεγαλύτερο βαθμό; Γνωρίζεις την έννοια πολλαπλή νοημοσύνη; Ο ψυχολόγος Howard Gardner με τη θεωρία του για την πολλαπλή νοημοσύνη αμφισβήτησε την ιδέα ότι η νοημοσύνη είναι μόνο μια και ότι μπορεί να μετρηθεί απλά μέσω του δείκτη IQ.

 

Τι είναι η πολλαπλή νοημοσύνη;

Σύμφωνα με τη θεωρία πολλαπλής νοημοσύνης του Gardner υπάρχουν πολλοί τρόποι για να είσαι έξυπνος. Συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι υπάρχει πολλαπλή νοημοσύνη και μάλιστα 8 είδη ευφυΐας που χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα και τείνουν να αλληλοσυμπληρώνονται. Kάποιοι παιδικοί σταθμοί ως εκπαιδευτική μέθοδο εφαρμόζουν τη θεωρία πολλαπλής νοημοσύνης του Howard Gardner.

Ποια είναι η διαφορά της θεωρίας για την πολλαπλή νοημοσύνη του Gardner με τα παραδοσιακά εκπαιδευτικά συστήματα

Τα παραδοσιακά εκπαιδευτικά συστήματα δίνουν έμφαση μόνο στις γλωσσικές και λογικομαθηματικές δεξιότητες των παιδιών και έτσι δεν ευνοούνται άλλες κλίσεις και δυνατότητες που πιθανότατα να έχουν.

Η διαφορά της θεωρίας της πολλαπλής νοημοσύνης του Gardner, λοιπόν, με την παραδοσιακή εκπαιδευτική διαδικασία που ισχύει είναι ότι σύμφωνα με τη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης το κάθε παιδί μαθαίνει με το δικό του ρυθμό και με βάση τις δικές του δυνατότητες.

Επομένως, η καλυτερη μάθηση είναι η προσωπική και εξατομικευμένη σύμφωνα με τις δυνατότητες και τις κλίσεις που έχει κάθε παιδί. Σκοπός του σχολείου που εφαρμόζει την εκπαιδευτική μέθοδο πολλαπλής νοημοσύνης είναι να αναπτύξει όλους τους τύπους νοημοσύνης.

Πολλαπλή νοημοσύνη: Τα 8 είδη ευφυΐας

Ποια είναι τα 8 είδη ευφυΐας;

  1. Γλωσσική – Λεκτική νοημοσύνη
  2. Λογική – Μαθηματική νοημοσύνη
  3. Μουσική – Ρυθμική νοημοσύνη
  4. Σωματική – Κιναισθητική Νοημοσύνη
  5. Οπτική – Χωρική νοημοσύνη
  6. Διαπροσωπική νοημοσύνη
  7. Ενδοπροσωπική νοημοσύνη
  8. Φυσιογνωστική νοημοσύνη

 

Ποιο είδος πολλαπλής νοημοσύνης έχει το παιδί σου σε μεγαλύτερο βαθμό;

 

Γλωσσική – Λεκτική νοημοσύνη

Αν ένα παιδί από όλα τα είδη πολλαπλής νοημοσύνης έχει ανεπτυγμένη τη Γλωσσική – Λεκτική νοημοσύνη, τότε έχει την ικανότητα να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τις λέξεις και τη γλώσσα. Έχει έφεση στις ξένες γλώσσες και του αρέσει το διάβασμα, τα παιχνίδια λέξεων, η σύνθεση ιστοριών. Συνήθως, αυτό το είδος νοημοσύνης έχουν καλλιεργήσει σε μεγαλύτερο βαθμό συγγραφείς, ποιητές, δικηγόροι, ομιλητές.

Λογική – Μαθηματική νοημοσύνη

Αν στο παιδί σου αρέσει να λύνει προβλήματα και να πειραματίζεται, να σκέφτεται λογικά και να διερευνά διάφορα θέματα με επιστημονικό τρόπο, τότε από όλα τα είδη πολλαπλής νοημοσύνης έχει ανεπτυγμένη τη Λογική – Μαθηματική νοημοσύνη. Έχει την ικανότητα επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων και υπολογισμών και μπορεί με ευκολία να ακολουθήσει εντολές. Τέτοιο είδος νοημοσύνης έχουν καλλιεργήσει σε μεγαλύτερο βαθμό συνήθως οι επιστήμονες και οι μαθηματικοί.

Μουσική – Ρυθμική νοημοσύνη

Η ικανότητα να αντιλαμβάνεται ένα παιδί τις παραλλαγές στο ρυθμό και τη μελωδία και να συνθέτει μουσική δείχνει ότι από όλα τα είδη πολλαπλής νοημοσύνης έχει αυξημένη τη Μουσική – Ρυθμική νοημοσύνη. Το παιδί αυτό μπορεί να διδαχθεί τα μαθήματά του μετατρέποντάς τα σε στίχους, μιλώντας ρυθμικά ή αποστηθίζοντας υπό τον ήχο μουσικής. Του αρέσει να παίζει με μουσικά όργανα ανακαλύπτοντας τους διαφορετικούς ήχους που βγάζει το καθένα και να πειραματίζεται με το ρυθμό της μουσικής.

Σωματική – Κιναισθητική Νοημοσύνη

Κάποιο άλλο παιδί μπορεί να έχει αθλητικές ικανότητες ή χειρωνακτικές δεξιότητες. Του αρέσει να φτιάχνει πράγματα με τα χέρια, να κατασκευάζει και να επιδιορθώνει. Του αρέσουν τα αθλήματα και διασκεδάζει να παίζει κινητικά παιχνίδια. Αυτό σημαίνει ότι το παιδί μαθαίνει μέσα από τη σωματική δραστηριότητα και την πρακτική μάθηση και από όλα τα είδη πολλαπλής νοημοσύνης διαθέτει σε μεγαλύτερο βαθμό τη Σωματική – Κιναισθητική Νοημοσύνη.

Οπτική – Χωρική νοημοσύνη

Αν το παιδί έχει καλλιεργήσει περισσότερο την Οπτική – Χωρική νοημοσύνη, τότε έχει την ικανότητα να αντιλαμβάνεται με ακρίβεια τις διαστάσεις ενός αντικειμένου στο χώρο. Επίσης διδάσκεται ευκολότερα μέσα από εικόνες, σχέδια, βίντεο, τηλεόραση, κείμενα με εικόνες. Του αρέσει να σχεδιάζει, να κάνει παζλ και να διαβάζει χάρτες.

Διαπροσωπική νοημοσύνη

Όταν ένα παιδί μπορεί ευκολότερα να κατανοεί και να εκτιμά τα συναισθήματα των άλλων, έχοντας αυξημένη ενσυναίσθηση και του αρέσει να μαθαίνει μέσα από ομαδικές δραστηριότητες και διαλόγους, τότε διαθέτει τη Διαπροσωπική νοημοσύνη. Από όλα τα είδη πολλαπλής νοημοσύνης, αυτό το είδος συνήθως το έχουν εκπαιδευτικοί, πωλητές, θρησκευτικοί και πολιτικοί ηγέτες και σύμβουλοι.

Ενδοπροσωπική νοημοσύνη

Υπάρχουν και παιδιά που έχουν σε μεγαλύτερο βαθμό την Ενδοπροσωπική νοημοσύνη.  Αυτά χαρακτηρίζονται από αυτογνωσία και ικανότητα να διακρίνουν τα δυνατά και αδύνατα σημεία του χαρακτήρα τους. Στη μάθηση τα βοηθάει η ατομική μελέτη και ενδοσκόπηση.

Φυσιογνωστική νοημοσύνη

Τέλος, η Φυσιογνωστική νοημοσύνη σχετίζεται με την ικανότητα ενός παιδιού να αναγνωρίζει και να κατηγοριοποιεί χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος.

 

Δείτε το παρακάτω βίντεο που μιλάει ο ίδιος ο Howard Gardner για την πολλαπλή νοημοσύνη!

 

Όποιο από αυτά τα είδη πολλαπλής νοημοσύνης και αν έχει το παιδί σου, δε σημαίνει ότι είναι λιγότερο ικανό από κάποιο άλλο που τα καταφέρνει ίσως καλύτερα από το δικό σου σε κάποιες δραστηριότητες.

Μην ξεχνάς ότι σύμφωνα με τη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης του Garner κάθε άτομο διαθέτει όλα τα είδη νοημοσύνης τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό και ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι για να είναι κάποιος έξυπνος!

 

Υπάρχει κάποιο βιβλίο που να εξηγεί πιο αναλυτικά την θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης;

 

Το βιβλίο  FRAMES OF MIND: Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΥΠΩΝ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ είναι γραμμένο από τον ιδιο τον Howard Gardner

Περιγραφή του βιβλίου:

Η θεωρία των πολλαπλών τύπων νοημοσύνης του Howard Gardner έχει εφαρμοστεί σε εκατοντάδες σχολικές τάξεις από την εποχή που το Frames of Mind εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1983. Ο Gardner αμφισβητεί τη μέχρι πρόσφατα επικρατούσα άποψη για τη νοημοσύνη ως μία γενική ικανότητα που έχουμε όλοι σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό. Παραθέτοντας έναν μεγάλο αριθμό στοιχείων, ο Gardner υποστηρίζει ότι το άτομο διαμορφώνει το μοναδικό γνωστικό προφίλ του χάρη στην ύπαρξη των πολλαπλών τύπων νοημοσύνης. Στην επετειακή αυτή έκδοση των 20 χρόνων συμπεριλαμβάνεται μια νέα εισαγωγή που διερευνά την εξέλιξη της θεωρίας την τελευταία δεκαετία.

 

Μάθε περισσότερα για το βιβλίο: FRAMES OF MIND: Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΥΠΩΝ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ 

Βρες στο κατάστημα μας

Εκπαιδευτικά παιχνίδια

Παιδικά βιβλία

 

Αν θέλεις να ενημερώνεσαι και για άλλα παρόμοια και χρήσιμα θέματα, κάνε εγγραφή στο newsletter μας.

Οι επιλογές σου0
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι!